rTMS

(powtarzalna przezczaszkowa stymulacja elektromagnetyczna)

 

rTMS dosłownie wywołał medyczną rewolucję. Dzięki takiemu podejściu do leczenia niefarmakologicznego określone, ograniczone obszary mózgu są stymulowane elektromagnetycznie, podczas gdy części mózgu, które nie są zaangażowane w proces chorobowy, pozostają nienaruszone. Pobudza się te obszary, które są przyczynowo związane z chorobą.

 

Stymulowany jest tylko obszar związany z objawami, który różni się w zależności od choroby, tj. przy depresji pobudza się w innym miejscu niż przy zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych czy zaburzeniach lękowych. Oprócz lokalizacji stymulacji, protokoły stymulacji są również zróżnicowane w zależności od wskazania: zmiennymi parametrami są intensywność stymulacji, wzór stymulacji, częstotliwość stymulacji, czas trwania sesji stymulacji i częstotliwość aplikacji. Lekarz ustala te „protokoły” przed rozpoczęciem leczenia.


Ta dobrze tolerowana przez pacjentów procedura jest już z powodzeniem stosowana na całym świecie i tysiące razy w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i zaburzeń depersonalizacji, a także przewlekłych zaburzeń bólowych, czyli wszędzie tam, gdzie mózgowi odpowiedzialnemu za chorobę nie można już optymalnie przypisać funkcji.

Poprzez ich ukierunkowaną stymulację można przywrócić normalny, zdrowy stan. Dotyczy to również uzależnień: mają przypisany obszar mózgu i poprzez modulację (stymulację) można go przywrócić do optymalnie funkcjonującego stanu. rTMS ugruntował swoją pozycję jako niezawodna i długoterminowa skuteczna metoda leczenia chorób uzależnieniowych. Celem stymulacji są sieci neuronowe decydujące o neuropatologii uzależnienia.

 


© 2022 NEW LIFE stophazard.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Klinika leczenia uzależnień od hazardu Szczecin, leczenie uzależnienia od gier hazardowych.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin